Universiteit Antwerpen

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, kortweg UZA, heeft een reactie geschreven op De Voedselzandloper. Aanleiding was dat er in het ziekenhuis veel vragen werden gesteld naar aanleiding van het boek. In een artikel worden de volgende vragen beantwoord door Prof. dr. Van Gaal en diëtisten Annemie Van de Sompel en Martine De Clercq.

 • Voor wie is dit boek bedoeld?
 • Zijn brood, graanprodukten, rijst en aardappelen zo ongezond?
 • Is melk zo ongezond?
 • Kan ik genoeg calcium halen uit groenten?
 • Kan ik diabetes genezen door geen brood te eten?
 • Is het boek gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek?

Het artikel heeft een kritische toon, maar ik raad u aan het zelf te lezen.

1 reactie op “Universitair Ziekenhuis Antwerpen

 1. Aan Professor Van Gaal
  Mevrouw Annemie Van de Sompel
  Mevrouw Martine De Clercq

  Geachte Professor,
  Geachte Dames,

  Dank voor uw kritische commentaar op “De voedselzandloper”. Die laat ons (het ‘publiek’) namelijk toe het boek te evalueren.

  U schrijft (op http://www.maguza.be “Het UZA-antwoord op de meest gestelde vragen over de Voedselzandloper” 18 sep 2012) :

  1. “Het bijna volledig schrappen van belangrijke voedingsgroepen kan echter nooit een algemeen advies zijn voor de ganse bevolkingsgroep”.

  Dat is een vreemde stellingname. Want dat een voedingsmiddel algemeen ingeburgerd is, mag de beoordeling “gezond / ongezond” toch niet beïnvloeden?
  De medische wereld moet ons ten minste de waarheid meedelen. Wij zullen zelf onze conclusies wel trekken.

  Dat gebeurde voorheen al, voor verzadigde vetten. Het heeft wel lang geduurd vooraleer dat algemeen bekend was. Dokters zijn begrijpelijkerwijze bang voor radicale uitspraken, maar dat is voor ons niet goed.

  2. “In de voedselzandloper worden brood, graanproducten, rijst en aardappelen ten sterkste afgeraden omdat ons lichaam niet zou gemaakt zijn om dit te verteren”
  “Bovendien is er geen enkele wetenschappelijke studie die aantoont dat aardappelen en graanproducten (…) niet te verteren zouden zijn”.

  Staat ergens dat die producten niet te verteren zouden zijn? Integendeel, er staat dat de koolhydraten relatief vlug in het bloed worden opgenomen.

  3. (“De glycemische index wordt sterk beïnvloed door verschillende factoren zoals de bereidingswijze en de aanwezigheid van andere voedingsstoffen”).

  “Hierdoor is de GI geen goede basis voor het ontwikkelen van een voedingsmodel”.

  Dat is onbegrijpelijk.
  Zijn hoge suikerpieken in het bloed dan niet ongunstig?
  U bedoelt wellicht de glycemische index van het samengestelde, bereide voedsel op ons bord. Maar dat is toch de resultante van de verschillende samenstellende delen? Denkt u dat wij de GI van het geheel niet verstandig kunnen schatten?

  Bovendien gebeurt het misschien vaker dan u meent dat wij “ongemengde” producten eten.

  4. “De glycemische index wordt sterk beïnvloed door (…) de bereidingswijze (…).
  Kan u iets meer zeggen over die “verschillende bereidingswijzen”? Kan u een voorbeeld geven? Uw informatie hier is vaag.

  5. “De glycemische index wordt sterk beïnvloed door de aanwezigheid van andere voedingsstoffen. (…)”.

  Dat de aanwezigheid van andere voedingsstoffen een rol speelt, wordt in het boek meermaals duidelijk aangegeven en uitgelegd, onder meer blz.151 en blz. 201.

  Dat aanwezigheid van andere voedingsstoffen een rol speelt, mag geen reden zijn om specifiekere, meer gedetailleerde informatie over de aparte voedingsmiddelen te verzwijgen.

  6. “Bovendien is er geen enkele wetenschappelijke studie die aantoont dat aardappelen en graanproducten ongezond zouden zijn“.

  Zijn er dan niet die betrouwbare studies die aantonen dat suikerpieken in het bloed ongezond zijn? En zeggen de studies niet dat voornoemde voedingsmiddelen (evenals sucrose) de suikerpieken veroorzaken?

  7. “duidelijk is wel dat melk niet ongezond is.” ”Melkproducten zijn een goede bron van calcium”.
  Door deze zinnen samen te plaatsen suggereert u dat melk gezond is omdat het een goede bron van calcium is.
  Maar ‘melkdrinkers’ blijken meer botfracturen te hebben dan ‘niet-melkdrinkers’ (cf. p. 139 en voetnoten 98, 99 en 100). U gaat daar niet op in.

  Ook is volgens de Harvardvoedseldriehoek (daterend van 2008) véél melk drinken zeker ongezond (p. 32 en 137).

  8. “Het is zeer verwonderlijk dat harde kaas die rijk is aan verzadigd vet, in het boek wel wordt aangeraden.”.
  Inderdaad verwonderlijk, maar de auteur zegt dat zelf (p. 189):
  “En hoe zit het met kaas? We hebben weinig positieve zaken gehoord over zuivelproducten (…). maar kaas lijkt een uitzondering te vormen. Hoewel kaas veel verzadigde verzuren bevat, verhoogt kaas niet de kans op hart- en vaatziekten. Waarschijnlijk omdat kaas een belangrijke bron is van vitamine K2 (…). Vitamine K2 is een stof die een gunstige invloed heeft op hart- en bloedvaten”
  De bibliografie van het onderzoek staat in voetnoot 135.

  9. “Wie minder brood eet, vermindert de calorie-inname”
  ??? Het hangt er natuurlijk van af wat hij/zij in de plaats van dat brood eet .

  10. “de interpretaties van de studies zijn vaak voorbarig. Wanneer beweerd wordt dat er nog verder onderzoek nodig is, dan neemt de auteur de resultaten toch voor waar aan en formuleert hij het als advies”.

  Zou u ons liever in onwetendheid laten? Iedereen handelt toch naar de stand van de huidige kennis? Moeten we tot onszelf zeggen: “Het zal misschien niet waar zijn, en
  dus doen we maar verder met wat volgens die onderzoekers ongezond is” ?

  Haast alle onderzoekers wensen natuurlijk haast altijd nog meer onderzoek. Wachten tot ze geen onderzoek meer nodig achten : dan is het meestal veel te laat.

  11. “Zo ligt bewijs voor het feit dat we minder vlees nodig hebben volgens de auteur in het feit dat giraffen en olifanten grote en sterke dieren zijn en uitsluitend planten eten. Hij beweert letterlijk dat mensen dit ook zouden moeten doen”.

  Maar …wat u zegt is totaal onjuist.

  Blz. 183: “ Olifanten en giraffen (…) halen hun proteïnen VOORAL uit planten. Hetzelfde zouden wij mensen moeten doen”.

  Met de tekst over die grote dieren wil auteur m.i. aantonen dat ook zonder vlees te eten organismen groot en gespierd kunnen worden. Waarom weinig vlees eten aanbevelenswaardig is (het “bewijs”), staat elders (p.184 en 185).

  12. “(…) uitsluitend planten eten. Hij beweert letterlijk dat mensen dit ook zouden moeten doen”.

  Blz. 77 staat precies het tegengestelde van wat u hier beweert :
  “Wil dit alles nu zeggen dat we geen vlees meer moeten eten en vegetariërs moeten worden? Neen. (…) omdat er in vlees ook tal van stoffen zitten die we nodig hebben, zoals (…). We moeten dus vlees eten, maar veel minder dan in onze samenleving de gewoonte is”.
  En dat staat nogmaals op p. 183, de bladzijde waar u slechts de giraffen uithaalt..

  Ik kan niet geloven dat een professor deze kritieken geschreven heeft.

  13. “Fosfaatrijke voedingsmiddelen zoals kaas en chocolade toelaten en aan de andere kant fosfaat beperken door frisdrank te schrappen is onlogisch”.

  Elk van de genoemde voedingsmiddelen bevatten natuurlijk nog andere stoffen. Vanzelfsprekend telt het saldo, de globale uitkomst. U zegt hoger zelf dat we voor de glycemische index moeten kijken naar wat er nog meer is toegevoegd (aan het schoteltje dat we verorberen). Maar hier ‘vergeet’ u dat.

  Eerlijkheidshalve moet ik toch zeggen dat uw informatie tot nu toe niet echt geloofwaardig overkomt.

  De universiteit krijgt begrijpelijkerwijze graag onderzoeksopdrachten . De grote voedselgroepen spelen daarin wellicht een invloedrijke rol.

  Met vriendelijke groet,

  Rik Wouters
  rik.wouters@scarlet.be

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *